Sue - Smiffy & Toni
Enjoying the classic view across Kanangra Gorge to Thurat Spires before the last sprint to the cars.

Enjoying the classic view across Kanangra Gorge to Thurat Spires before the last sprint to the cars.